برج مارپیچ

 

برج ژنراتور مارپیچ

در طراحی ارائه شده، برج هایی در نظر گرفته شده است که هر کدام به صورت مجزا در تولید انرژی با استفاده از نور خورشید نقش دارند. هر کدام از برج ها، از چند بخش تشکیل شده اند:

سازه ی اصلی : استفاده از آلومینیوم بازیافتی برای همزیستی هر چه بیشتر با محیط زیست و عملکردهای آن، به عنوان نگهدارنده ی پوسته ی مارپیچ بیرونی، کره ی شیشه ای مستقر در بالای سازه ( گنبد آسمان ) و آسانسورها به جهت دسترسی مردم به گنبد آسمان است.