مجتمع اداری تجاری اتحاد – طرح ۲

۲۵۰۰ متر مربع

سال ۱۳۹۷

آلترناتیو۲

پوسته ی دوم در نمای ساختمان ها ، علاوه بر تجدید زیبایی بنا ، اهداف اصلی دیگری را دنبال میکند که از مهم ترین آنها میتوان به مباحث پایداری انرژی اشاره کرد . در این میان ، در ساختمان های معمول دوپوسته ، سازه ای به نسبت سبک و به صورت خطی ( صاف یا منحنی ) را به همراه دارد ، اما نیاز به تامین و طراحی سازه ای مناسب در ساختماه های پیچیده تر ، به طور قطع ، یکی از اساسی ترین موضوعات و مسائل است . از دیگر موضوعات اصلی ، علاوه بر بستر و نیازهای طراحی زمینه گرا ، تفکری غالب به جهت فرم و ساختار شکل گیری ، و همچنین مصالح اصلی در این نوع ساختمان هاست .

پروژه ی چینه ی اتحاد ، از آن دسته از پروژه هائیست که می توان به جرأت بیان کرد شاهکاری در معماری نوین ایران خواهد بود . ترکیبی نوین از معماری و سازه در مقیاسی عظیم به طبع فرم و پدیده ای در ساختارگرایی ، به همراه نمایی سه پوسته در ترکیبی زمینه گرا .

استفاده از نمای سه پوسته ، هم به جهت مباحث کاهش مصرف انرژی و پایداری ، و هم به جهت نشان دادن قدرت سازه ای ، زیبایی فرم را دو چندان می کند .

برای تامین سازه ی اصلی این پروژه ، برای مهار فشارها و تنش های ناشی از کنسول های عظیم ( بیش از ۵۱متر در تراز اول ، و بیش از ۵۲ متر در تراز سوم ) ، یک شفت اصلی سازه ای به قطر ۷ الی ۰۱ متر به همراه کابل و میله هایی در طبقات مختلف ، در نظر گرفته شده است .

استفاده از بام سبز در تمام طبقات ، طراوت خاصی به محیط به ظاهر سخت و خشن ساختمان چینه ی اتحاد داده است . این کار علاوه بر کمک به کاهش مصرف انرژی ، برای تهویه در طبقات نیز به کار می رود . نورگیری در طبقات مختلف ، با استفاده از شیشه هایی که دور تا دور سقف هر طبقه طراحی شده ، ایجاد می شود .

تمام این موارد ، همگی بر خاص بودن این ساختمان ، چه در ایران و چه در معماری روز دنیا ، دلالت دارد .