پروژه چینه اتحاد : نمای سبز

استفاده از نمای دوپوسته یکی از روش های متداول در نماسازی معاصر به شمار می رود که علاوه بر زیبایی بنا به تنهایی یکی از بهترین روش ها برای پاسخ به مسئله ی همیشگی مصرف انرژی در ساختمان است . ترکیب نمای دوپوسته با معماری سبز نیز احتمال دستیابی به اهداف گفته شده را دوچندان می کند .

این پروژه ، از جمله نماهایی است که در تضاد کامل با تفکر جامعه است ، تفکری که در ذهن افراد از ساختمان صنعتی است ، سوله ای آجری با یک درب سبز بزرگ و سقفی شیبدار . این مغایرت ناشی از ذهن خلاق طراح و ذوق ایشان در نمود معماری به گونه ای معاصر است . استفاده از آلومینیوم برای پوشش سطح اول در نما ، سپس شبکه ی ماتریسی برای گل و گیاه میان دوپوسته ، و در نهایت زاویه سازی و ایجاد نقطه ی بصری در نما به وسیله میله های عمودی که از پایین به بالا تغییر ارتفاع می دهند ، ساختمان را بلندتر نشان میدهند . تنوع گیاهی ، ورودی شاخص و نمای یکدست ، از دیگر ویژگی های بارز این نمای معاصر زیباست .