مجتمع اداری تجاری دولت

معماری دیجیتال همراه با تفکری الگوریتمیک ، ساختاری اصیل و پایبند به اصول و اهداف مثبت در ساختمان ها ایجاد می کند . این فرایند همراه با استفاده از متریال های روز دنیا به جهات مختلف پایداری از جمله انرژی و در مباحث کلی تر مانند شهرسازی ، مباحث پایداری اجتماعی و فرهنگی ، می تواند بستری ساده ، در عین حال بسیار پیچیده را دنبال کرده ، و در نهایت پدیده ای را ایجاد میکند که بستری زیباتر برای زندگیست .

پروژه اداری تجاری دولت در بستری شلوغ از میزان محیط و آلودگی های صوتی و بصری ، نیاز به توجه خاص و بیشتری در بخش طراحی را میطلبید . گفتگویی ویژه میان بنا و محیط پیرامون ، استفاده از عناصر طبیعی ( چهارگانه های باد ، آب ، آتش ، خاک ) ، متریال روز در نما ( آلومینیوم کامپوزیت ) به نحوی متناسب و در نهایت الگوریتم ایجاد شده با نرم افزار راینو ( پلاگین گرس هاپر ) ، نسبتی عجیب از زیبایی و کیفیت بصری در سیمای شهری نهادینه کرده است .

مکعب های در هم پیچیده با طراحی بخش هایی به عنوان فضای سبز و شیشه که نمادهای اصیل زمین و آسمان است ، گویی این دو ( زمین و آسمان ) را در نقطه ی طلاقی به هم رسانده است . مربع که خود گویای مباحث عمیق معنایی ، حقیقت ، منطق ، پایایی و بسیاری مفاهیم دیگر است ، در ایجاد تعادل در بنا ، نقش بسیار مهمی را ایفا می کند .

 ( استفاده از نور جنوب به طور کامل ) ، نیز در طراحی باعث ایجاد پوسته ی صلب یکپارچه است .