طراحی نمای صنعتی

پروژه چینه شهاب صنعت کیمیا

پروژه چینه شهاب صنعت کیمیا

این بنا با کاربری صنعتی طراحی شد و چالشی که در این طرح با آن روبه رو بودیم بیرون زدگی باکس پله در تراز میان طبقه اول بود و در نهایت برای کمرنگ کردن این بیــرون زدگی و یک دست کردن بنا از المان های عمودی در سطح نما با یک ریتم نامتناوب استفاده نموده و در نهایت به طرح حاضر رسیده ایم. پروژه فوق کلاً سه طبقه بصورت زیرزمین پارکینگ و طبقه همکف، اول بصورت صنعتی، انبار صنعتی و در طبقه اول قسمتی اداری طراحی گردیده است.

 

شرکت طراحی صنعتی چینه

پروژه چینه شهاب صنعت کیمیا

پروژه چینه شهاب صنعت کیمیا

شرکت چینه ایوان پردیس

گروه مهندسین مشاور چینه ایوان پردیس

 

"ما به خلق شگفتی ایمان داریم"

 

کلیه حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به مهندسین مشاور چینه میباشد.

[ طراحی وب سایت و سئو | امپریال برند ]